;
;
;
;

Afgelasting grote bijeenkomsten WilgaerdenLeekerweideGroep ivm Coronavirus

We hebben besloten om bijeenkomsten met relatief veel mensen en met mensen van buiten onze organisatie, ivm het Coronavirus af te gelasten. Dat betekent dat De Open Dag op 21 maart en NLDoet op 13 en 14 maart niet doorgaan. Ook de feestelijke opening van de bouw van appartementen aan het Nieuwland gaat niet door.

We hebben deze maatregel genomen uit voorzorg. Er zijn geen ziektegevallen bekend bij ons. We doen ons best om dat zo te houden. Dat houdt onder andere in dat we situaties uit de weg gaan waarbij er veel mensen bijeen komen en de kans op het doorgeven van de ziekte groter is dan anders. We zien dat ook sommige andere organisaties hun evenementen afgelasten.

Het is natuurlijk jammer van alle gedane voorbereidingen. En ook van de feestelijke sfeer die NLDoet en de start van de bouw van nieuwe appartementen met zich meebrengen. We kijken of we op een later tijdstip, misschien in of na de zomer, de activiteiten kunnen inhalen.

Activiteiten van VrijetijdsbestedingNH worden per onderdeel bekeken. Bepalend daarbij zijn:

  • De kwetsbaarheid van de cliënten
  • Bekendheid van de deelnemers
  • Omvang van de bijeenkomst

Wennen aan de situatie

We moeten met zijn allen wennen aan de nieuwe situatie. Er komen veel vragen of bepaalde uitjes, bezoeken, activiteiten door kunnen gaan. We proberen zo veel als mogelijk het gewone leven door te laten gaan. Contacten met anderen horen daar ook bij. Wel moeten we oplettend zijn en kritisch situaties bekijken. Ook bij bijeenkomsten met bekenden is oplettendheid nodig. Van medewerkers en vrijwilligers vragen we dezelfde kritische houding: ga goed na of er contact is geweest met mogelijk besmette anderen, of je in een gebied bent geweest waar het risico op besmetting groot is en betracht daar dan passende terughoudendheid in. 

Terughoudendheid is op dit moment wel het sleutelwoord.

Bekijk voor meer informatie ook onze Meest Gestelde Vragen