;
;
;
;

Kinderkookcafé

Stel, jouw kind heeft een vorm van autisme. Dat heeft impact. Op het kind zelf, op het gezin, op de omgeving. Contact maken en vriendschappen sluiten leren kinderen op jonge leeftijd. Dat wordt geoefend, bijgesteld en verder ontwikkeld in ieder contact.

Op school, in clubs en verenigingen, bij sport en vooral ook in alledaags contact met anderen. Maar voor kinderen met autisme is contact maken al moeilijk. Dus hoe oefen en ontwikkel je die kant van jezelf dan?

Kinderkookcafé Hoorn Medio september start in West-Friesland een mooi initiatief voor kinderen met autisme: een kinderkookcafé. BuroFlo start dit initiatief samen met Autstekend, een vooruitstrevende organisatie die al een paar jaar met succes een kinderkookcafé in Alkmaar runt. Het kinderkookcafé is geschikt voor kinderen met autisme – en mogelijk een verstandelijke beperking - in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.

En nu komt het kinderkookcafé naar Hoorn.

Groeien naar meer In het kinderkookcafé koken of bakken kinderen met autisme in groepsverband onder professionele begeleiding. Vanwege het gestructureerde karakter blijken koken en bakken heel geschikte activiteiten te zijn voor deze doelgroep. De kinderen krijgen les in groepjes van maximaal 12 kinderen. De kinderen werken samen in groepjes van vier, met een eigen begeleider. Het samen bereiden van een recept van A tot Z zorgt niet alleen voor veel plezier maar blijkt ook een goed middel te zijn om kinderen met autisme sociale vaardigheden bij te brengen, zelfvertrouwen te geven en faalangst te verminderen.

Kookcafé met zelfrijzende formule De unieke formule die Autstekend hanteert heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen: In Alkmaar zijn inmiddels meer dan 85 kinderen die met heel veel plezier en met nog meer positief resultaat gebruik maken van het Kinderkookcafé. Nu willen we ook dat de kinderen in West-Friesland hier gebruik van kunnen maken. Het eerste kinderkookcafé voor kinderen met autisme in West-Friesland start in september in de gemeente Hoorn. De ambitie is om later ook in de andere Westfriese gemeenten een kinderkookcafé te openen. 1+1=3

Over de locatie is goed nagedacht: de keuken van De Perelaar, een woonzorgcentrum voor ouderen van Wilgaerden in Zwaag. Want er wordt niet alleen gekookt volgens een bepaalde filosofie, achter het nuttigen van al het zelfgemaakte lekkers zit ook een bepaalde filosofie. De ouderen in Zwaag mogen het namelijk tijdens een sociaal samenzijn met de kinderen opeten, wat niet alleen gezellig is, maar ook de eenzaamheid kan tegengaan.

Meedoen?

Het kinderkookcafé is een samenwerking tussen Autstekend, BuroFlo en Wilgaerden. Kinderen die er gebruik van willen maken, hebben een verwijzing van de gemeente nodig, of een PGB. Alle 7 Westfriese gemeentes steunen het kinderkookcafé initiatief. Meer weten? Neem dan contact op met BuroFlo, tel. 0229-576357 of e-mail: info@buroflo.nl. Aanmelden kan ook al: via leekerwijzer@leekerweidegroep.nl