;
;
;
;

WilgaerdenLeekerweideGroep beschermt zich tegen Coronavirus

Om de kans op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus, hebben we verscheidene maatregelen genomen:

Evenementen, bijeenkomsten, vrijetijdsactiviteitenclubs
Bijeenkomsten in onze organisatie gaan niet door. Clubs en activiteiten worden tot nader order maar in ieder geval tot 31 maart afgelast. We vragen onze medewerkers ook goed te overwegen of het noodzakelijk is deel te nemen aan bijeenkomsten elders en deze bij voorkeur niet bij te wonen. Daarnaast verzoeken we onze medewerkers niet te reizen naar risicogebieden. Zo proberen we bij te dragen aan het verkleinen van de kans op verspreiding, maar ook ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk medewerkers beschikbaar zijn en blijven om de zorg voor onze cliënten te kunnen blijven waarborgen.

Bezoek
Bezoek en contacten met familie en naasten zijn belangrijk voor onze cliënten. Wel vragen we aan bezoek om goed na te gaan of zij een besmettingsgevaar vormen. Zijn ze in risicogebieden geweest, hebben zij contact gehad met een besmet iemand, hebben zij zelf last hebben van verkoudheid, hoest- en/of griepklachten: stel dan het bezoek uit.

Strikte hygiëne
Een goede hygiënehouding is belangrijk in het tegengaan van verspreiding van het virus.:

  • Regelmatig handen wassen
  • hoesten/niesen in elleboog of zakdoekje
  • zakdoekje weggooien en handen wassen
  • geen handen schudden en
  • afstand houden naar elkaar

zijn belangrijk. We vragen iedereen zich goed aan deze regels te houden.

Verdere maatregelen
In al onze beslissingen laten wij ons leiden door de adviezen van het RIVM en de overheid. We begrijpen dat de huidige situatie voor zorgen en misschien ook spanning leiden. We werken hard om ervoor te zorgen dat de situatie veilig en prettig is voor onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers. We wegen daarbij goed af wat voor onze cliënten passend en nodig is en wat (nog) niet.

Het kan zijn dat verdere en verscherpte maatregelen nodig zijn.
We houden u daarvan op de hoogte via de website. Hier vindt u meer informatie en ook veelgestelde vragen (FAQ) over het Coronavirus. Houd de site dan ook goed in de gaten.